MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

SATICI

 

Satıcı İsim/Unvanı:

 • Satıcı’nın Açık Adresi:
 • Satıcı’nın Telefonu:
 • Satıcı Mersis No:
 • Satıcı E-Posta Adresi :

 

 

ALICI

 

 • Adı – Soyadı :
 • Adresi :
 • Telefon :
 • E-Posta :
 •  

 

2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri A.Ş.  ye  ait  https://shop.akgun.com.tr/   alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait yazılım ürünlerinin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip yazılımın satışı, teslimi  ve kurulumu ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3-SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satici Unvani

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

             

 

 • Kurulum hariç toplam ürün bedeli:
 • Kurulum Ücreti:
 • Kurulum Dahil Toplam Bedeli:
 • Ödeme Şekli ve Planı:
 • Alınan Vade Farkı:
 • Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

 

 

3- ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ;

 

 

Sitede yer alan ürün özellikleri dışında ek özellikler ayrıca fiyatlandırılacak olup sözleşmede belirtilen fiyata dahil değildir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

İşbu sözleşmede belirtilen fiyatlandırma koşulları bireysel müşteriler için geçerli olup, kurumsal müşteriler için talep edildiğinde ayrıca teklif verilecektir.

 

4-ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu ürünün Alıcı tarafından ürünün satın alınması ve ödemenin satıcı hesabına geçmesi akabinde 70 (yetmiş) gün içinde kurulum, test ve eğitimler tamamlanarak ifa edilmiş olacaktır.  Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim ve ifa edilecektir. Satışa konu ürüne ilişkin kurulum sırasında en fazla 10 kişiye eğitim verilebilecektir.

5-TESLİMAT/KURULUM MASRAFLARI VE İFASI

 

Ürünün teslimat ve kurulum masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ve kurulum ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Liste fiyatları uzaktan kurulum ve online eğitim için geçerlidir.

Sipariş verilmesiyle Akgün satış temsilcisi kurulum süreçleri hakkında alıcı ile iletişime geçecektir. Ürün fiyatlarına 6 ay garanti bakım dahil olup, yazılım için gerekli veri tabanı, yan bileşenler fiyata dahil değildir. Kurulum ve teslimat işlemleri için Akgün tarafından alıcı ile iletişim kurulduğunda belirtilen gerekli network hattı, internet, çevre sistemleri gibi tüm teknik ortam, eğitim için masa, sandalye gibi ihtiyaçlar alıcı tarafından sağlanacaktır.

Alıcı tarafından zamanında hazır edilemeyen alt yapı sebebi ile teslimatın tamamlanamaması, eğitimin verilememesi sebebi ile satıcı sorumlu tutulamayacaktır.

Alıcı tarafından teknik alt yapının sağlanamayacağının belirtilmesi halinde alıcıya yazılı bildirim yapılarak mesafeli satış sözleşmesi fesh edilecek ve sözleşme bedeli en geç 3(üç) iş günü içinde alıcıya iade edilecektir. Bankadan kaynaklanan gecikmelerden satıcı sorumlu değildir.

Ürünün teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün ve ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 70 (yetmiş) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün bedeli sipariş verilmesinden itibaren 7 gün içinde ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi ve ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6-ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kurulum bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde iletişim bilgilerinde yer alan müşteri hizmetleri, mail adresi üzerinden ve şirket adresinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler hariç fiyatı, ödeme, teslimat, kurulum ile teslimat ve kurulum fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

7-SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Satıcı, Sözleşme konusu ürünün tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz çalışır vaziyette, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya kurulumu engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ve kurulumu yapılacak ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Ürünlerdeki karar sistemleri ikinci görüş sunmak amaçlı geliştirilmiştir. Sisteme işlenen veriler tamamıyla alıcı sorumluluğundadır ve AKGÜN girilen verileri alıcıya sunar. Bunun haricinde veri giriş hatası, sistemden çıkan sonuca göre tıbbi hata yapılmasından kaynaklanacak hatalardan AKGÜN sorumlu değildir.

 

Ürünler vasıtasıyla verilen olasılık sonuçlarından dolayı oluşabilecek maddi ve manevi tüm zararlardan AKGÜN hiçbir suretle sorumlu değildir. Edinilen veya erişilen hiçbir bilginin doğruluğu veya güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz

 

Üretilen ve kullanıma sunulan ürünler bir karar destek sistemi olup bir uzman görüşü yerine geçmemektedir. Bu sebeple hastalar veyahut kullanıcılar için sağlık alanında tek başına bireysel fayda sağlamamaktadır.

 

8-SORUMLULUKLAR

Ürünler üzerinde alıcı veyahut üçüncü bir kişi/kişiler  tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk kullanıcıya ait olup, ürünü kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, gerek alıcının/kullanıcının gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat alıcıya/kullanıcıya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, ürünün haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı AKGÜN ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile AKGÜN’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, AKGÜN’e yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

AKGÜN, ürünler üzerinden sağlanan İçerik ve sonuçların hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda AKGÜN’den herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren alıcı, AKGÜN’ün her türlü zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9–CAYMA HAKKI


6502 sayılı kanun gereği Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler arasında; Yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri de bulunmaktadır. Bu sebeple işbu sözleşme gereği satın alınan yazılım ürünün cayma hakkı ve ürün iadesi dışında olduğunu özellikle belirtmek isteriz.

 

 

10–UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

11-ÜRÜN FİYATI

 

Ürünün peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kargo, kurulum masrafı ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

 

 

12-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

13-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14-YÜRÜRLÜK

 

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, …………….. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI

                                                     ALICI